Klein Wetsinge - baken van de toekomst

Inleiding

Het leegstaande kerkje van Klein Wetsinge is gerestaureerd en is het tegelijkertijd geschikt gemaakt voor een nieuwe functie. Bij de ontwikkeling van het plan stond naast de instandhouding van het rijksmonument, vooral de wisselwerking met het dorp en het landschap voorop.

Toelichting ontwerp

Volgens de gevelsteen is dit mooi gelegen zaalkerkje van 1840. De vorm is neoklassiek en van een soberheid die past bij het landschap. De grote houten met zink bedekte dakruiter, die het geheel bekroont, heeft niet de eenvoud die de rode bakstenen basis kenmerkt.
De bouwkundige staat van het kerkje was bij aanvang van het project zeer matig. Dakgoten sloten niet goed aan op dakvlakken met losliggend metsel- en voegwerk tot gevolg. Het houtwerk van kozijnen en de torenspits was aangetast door vocht en houtrot. Tijdens de restauratie is de kerk met zijn de gebreken met zorg in ere hersteld.

Het programma van eisen vroeg om ruimte voor vergaderen, tafelen en het bereiden van voedsel. Hiertoe zijn twee losstaande elementen in de kerkzaal geplaatst. Deze ovaalvormige objecten contrasteren met de monumentale ruimte van de de kerkzaal. De ruimte zelf is echter wel intact gebleven en is in zijn geheel te beleven. De oude kleur van het gewelf is behouden en waar nodig hersteld. De preekstoel is eigentijds hersteld, geabstraheerd naar het authentieke model en op een moderne manier toegankelijk gemaakt.

Met het toevoegen van de loopbrug over het oude tongewelf is de oude kap te te bereiken. Om hier te komen moet men eerst langs het uurwerk. De kleine uitzichtcoupé is als een naadloos geheel gemaakt van polyester met twee bankjes en een brede vensterbank.

De buitenzijde van het kerkje is ongemoeid gelaten. Alleen op de achterzijde van het schilddak is de cockpit van het uitzichtpunt zichtbaar, strak gedetailleerd en herkenbaar als een moderne toevoeging.

Toelichting categorie

Vele kerken verliezen hun functie wegens het teruglopen van het aantal kerkgangers, zo ook het kerkje van Klein Wetsinge. Een geschikte nieuwe functie was nodig voor het behoud van dit beeldbepalend erfgoed. De leefbaarheid en sociale cohesie van het platteland verdienen zorg en aandacht. Dit project is daar een mooi voorbeeld van.

Het kerkgebouw vervult een verbindende rol voor de bewoners van dorp en streek, kerk- en niet-kerkgangers, jong en oud. De bewoners gaven aan behoefte te hebben aan een brede sociaal-culturele ontmoetingsplek. Belangrijk om tegenwicht te bieden aan de gevolgen van demografische krimp en vereenzaming. Het kerkgebouw draagt in belangrijke mate bij aan de lokale en regionale identiteit.

In Klein Wetsinge is aangesloten op een thema dat al in de regio speelde: voedsel en streekproducten. Voedselproducenten en boerderijwinkels uit dit gevarieerde landbouwgebied komen hier samen, zij leveren hun producten voor de consumptie in de kerk. Er wordt gekookt en aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld vergeten groenten en fruit.
De kerk is geschikt gemaakt voor deze nieuwe functies door het plaatsen van een keuken en voorzieningen voor verblijf in kleine groepen. De kerk is overdag geopend als pleisterplaats voor een lunch of een kop koffie.

Het gebouw zelf biedt ook extra attracties. De gasten kunnen via het uurwerk in de toren een bezoek brengen aan de bovenkant van het getimmerde tongewelf. Dat is een ruimte waar je normaal nooit komt. Als apotheose is een klein uitzichtpunt gemaakt aan de achterkant van het schilddak. Hier kan je even tot rust komen en genieten van een verrassend uitzicht over het Reitdiepgebied.

Ondanks de komst van een exploitant blijft de kerkruimte ook beschikbaar voor de omwonenden waarvan enkelen hier vroeger naar de kerk gingen. Bezoekers van evenementen melden dat Klein Wetsinge de moeite van het omrijden waard is. De historische kerk is weer een bruisende plek waar dorpelingen elkaar ontmoeten en waar het heerlijk ruikt naar koffie. Een rustpunt voor wandelaar en fietser.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2015-06-26

Bouwperiode van: 2013-11-01

Bouwperiode tot: 2015-04-03

Bruto vloeroppervlak: 225

Architecten:
Kees de Haan
Wytze Bouma
Jelle de Jong

Architectenbureau: Jelle de Jong architekten

Website (architectenbureau): www.jelledejongarchitekten.nl

Contact (e-mail): mail@jelledejongarchitekten.nl

Opdrachtgever: Stichting Oude Groninger Kerken

Relevante adviseurs:
Bureau 1232
Econstruct

Aannemer:
Notebomer's Bouwgroep Lutjegast

Fotograaf: Duncan Wijting

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)