KWR

Inleiding

KWR Watercycle Research Institute ontwikkelt en ontsluit kennis over water(cycli) voor uiteenlopende organisaties. Het nieuwe onderkomen is ontworpen als transparant paviljoen in het groen, met een sterke interactie tussen binnen en buiten. Het gebouw met flexibele kantoor- en laboratoriumfuncties is daarnaast geheel gericht op kennisdeling.

Toelichting ontwerp

KWR Watercycle Research Institute is een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercycli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende typen organisaties als drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden en de industrie. De nieuwbouw is gerealiseerd op de groene vestigingslocatie aan de Groningenhaven in Nieuwegein, pal achter de voormalige huisvesting die verouderd was en niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd.

Het ontwerp is sterk verweven met en maakt maximaal gebruik van het omliggende landschap. Het gebouw is ruim een meter van het maaiveld opgetild en vormt zo een open, licht en transparant paviljoen op een plateau. Voor een aangename buitenruimte en een effectieve zonwering is het aan de bovenzijde voorzien van een brede luifel. Het paviljoen zelf is grotendeels van glas, wat maakt dat voor de gebruikers een optimale verbinding met het groen van de omgeving bestaat.

De gebouwstructuur bestaat voor een belangrijk deel uit twee generieke beuken met een diepte van twaalf meter. Deze kennen geen dragende wanden en hebben een bruto verdiepingshoogte van vier meter. Dit maakt dat iedere denkbare combinatie mogelijk is van laboratoria, kantoren en gedeelde functies als overlegplekken, stilteruimten, brainstormruimten, overlegruimten, projectteamruimten et cetera. De beuken staan met elkaar in verbinding door middel van doorgangen en loopbruggen.

Tussen de beuken in vormt een getrapt atrium het kloppend hart van het gebouw; dit is een plek waar men kan samenkomen om te werken, overleggen, koffiedrinken en eten in het restaurant. Aan weerszijden van het atrium, langs de trappen stroomt water door goten naar beneden. Het atrium heeft een sheddak van glas en staal, bedekt met zonnepanelen. Bovenaan eindigt het atrium als buitenterras te midden van een groene sedumdakbedekking.

De parkeerplaatsen zijn vrij in het groen gelegen, zodat medewerkers iedere morgen een kleine wandeling door het landschap naar het gebouw maken. Het ontwerp is daarnaast voorzien van een reeks integraal mee-ontworpen duurzaamheidsmaatregelen die passen bij KWR en dan ook deels gericht zijn op een optimale waterhuishouding.

Toelichting categorie

Met Nederland als thuisbasis is KWR een hoogwaardig kennis- en onderzoeksinstituut met een Europese uitstraling. Hooggekwalificeerde wetenschappers werken er aan kennisintensieve projecten van aanzienlijk maatschappelijk belang. De voormalige huisvesting in een traditioneel cellenkantoor stond de ambities van de organisatie echter in de weg. Niet alleen was het vroegere gebouw functioneel en klimatologisch sterk verouderd, het was ook niet representatief meer én belemmerde nieuwe manieren van werken meer gericht op interactie, samenwerking en kennisdeling tussen de diverse expertgroepen.

Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn van meet af aan vastgelegd in de planvorming; het nieuwe gebouw moest niet alleen functioneel en qua verblijfsklimaat een aangename, prettige werkomgeving voor de KWR-staf zijn. Ook moest het een atmosfeer van creativiteit, innovatie, dynamiek, kruisbestuiving en synergie ademen.

De opzet en uitwerking van de nieuwe KWR-huisvesting beantwoorden volledig aan die doelen. Het gebouw kent een efficiënte en heldere structuur met kantoren en laboratoria die door doordachte oplossingen gemakkelijk in elkaar te veranderen en dus in een veelheid van configuraties te ordenen en organiseren zijn. De openheid en hoge mate van transparantie dragen bij aan een sterke relatie tussen de uiteenlopende plekken en functies in het gebouw, alsmede aan een sterke verbondenheid met de groene omgeving. Ook zorgen zij voor een hoge mate van daglichtontvangst. De getrapte en daglichtovergoten atriumvloer in het hart van het gebouw vormt een vanzelfsprekende plek voor samenkomst. Om te werken en overleggen, maar ook voor bijvoorbeeld ontspanning, lunch, bijzondere gelegenheden of de ontvangst van gasten. Meer nog dan gedacht en gehoopt is de ruimte veelvuldig in gebruik en draagt zij belangrijk bij aan de algehele ambiance van interactie, samenwerking en sociale cohesie.

Het nieuwe KWR kent daarnaast tal van innovatieve maatregelen en ontwerpoplossingen die deels direct aansluiten op het vlak van water, watertechnologie en ecologie en het gebouw op die manier tevens tot showcase voor zijn gebruiker maken. Zo loopt langs weerszijden van de getrapte atriumvloer een waterbaan die bijdraagt aan zowel het KWR-imago als een goede vochthuishouding binnen het gebouw.

Inmiddels ruim een jaar in gebruik is de productiviteit van KWR meetbaar sterk gestegen. Het gebouw past dan ook met recht in de categorie ‘stimulating environments’.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2015-01-15

Bouwperiode van: 2013-04-10

Bouwperiode tot: 2014-12-12

Bruto vloeroppervlak: 6370

Architecten:
Jan Pesman

Architectenbureau: architectenbureau cepezed b.v.

Website (architectenbureau): www.cepezed.nl

Contact (e-mail): jeroen.hendriks@cepezed.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 152150000

Opdrachtgever: KWR Watercycle Research Institute

Relevante adviseurs:
HEVO
Pieters Bouwtechniek
DWA
DGMR

Aannemer:
Bouwcombinatie Aqua Redivivus Arnhem

Fotograaf: Léon Van Woerkom

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)