CPO Beekdael

Inleiding

Op het voormalig Terrein van de basisschool in Waalre heeft de gemeente kans geboden voor de ontwikkeling van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De levensloopbestendige, duurzame woningen zijn bedoeld voor vitale senioren. In 2018 zijn de 18 CPO woningen opgeleverd. Het project heeft de bijzondere kwaliteit, 'eenheid in verscheidenheid'!

Toelichting ontwerp

Ontwerpen voor een groep ervaren woonconsumenten vraagt om betrokkenheid en inlevingsvermogen.
In dit plan hebben we de totale opzet van het stedenbouwkundig plan vorm mogen geven.
De persoonlijke wensen, mogelijkheden en voorkeuren voor architectuur zijn uitgebreid geïnventariseerd en vormen in het eerste ontwerpstadium al de uitgangspunten. De percelen en plattegronden zijn dan ook alle uniek en per deelnemer individueel afgestemd.
Het besef dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen is tijdens het ontwerpproces overgebracht en gegroeid.
Het resultaat is een overstemming over het gevoel en sfeer van de wijk, uitgewerkt met robuuste eerlijke materialen en mooie details. De woningen zijn plat afdekt en voorzien van een bescheiden terugliggende opbouw. De gevels zijn uitgevoerd in een langformaat licht genuanceerde witgele zonnige stengperssteen stootvoegloos uitgevoerd. Secundair is aluminium gevelbekleding (Mato) toegepast en voorzien van poedercoating in Cortenstaal. Deze is veelal onder een overstek toegepast en daar waar de deuren naar de bergingen zijn gesitueerd. De dakranden zijn rank en uitgevoerd in gepatineerd zinken kraal met onderlijst. De keuze voor de materialen is uniform voor alle woningen in het plan.

Alhoewel de woningenplattegronden uniek zijn is de doelgroep gelijk. Alle primaire functies, wonen & slapen, zijn gesitueerd op de begane grond en levensloopbestendig ontworpen.
Deze duurzame moderne woningen zijn hiermee een duidelijke toevoeging aan de bestaande woningvoorraad.

Bovenal is met het ontwerpproces een groep ontstaan die elkaar kent en vertrouwt.

"Als een van de deelnemer van CPO Beekdael ben ik trots op wat wij samen hebben neergezet.
Niet alleen 18 schitterende woningen, maar ook een soort woongemeenschap.
We hebben onze buren leren kennen voordat het buren waren.
Na de CPO gaan wij dan ook verder, als een bewonersvereniging.
We lenen spullen van elkaar, bijvoorbeeld kruiwagens en ladders.
En we zijn er voor elkaar wanneer dat nodig is. "

"Samen bouwen: zo maak je vrienden voor (de rest van) je leven !"

Toelichting categorie

Toelichting; Voorzitter CPO Beekdael, Wim Huijs

Het is een zonnige middag, die donderdag 30 maart 2017. Samen met de wethouder steken we met z’n allen de eerste spades in onze grond. Bij deze feestelijke ontmoeting zijn alle betrokken partijen aanwezig: de gemeente Waalre, Keeris Architecten, Projectleider Laride, en de aannemer; zij gaan maandag 3 april echt van start. Ook hebben we onze toekomstige buren en andere aanwonenden uitgenodigd. Samen brengen we een toast uit op de bouw.

Wij zijn de toekomstige bewoners van de 18 CPO-kavels, 14 stellen en 4 alleenstaanden, die zich notarieel hebben verbonden in Vereniging CPO Beekdael. Bij die eerste spade werken we al anderhalf jaar samen aan ons project. Eerst hebben we, onder begeleiding van Keeris Architecten en Laride, nagedacht over de beeldkwaliteit en gewerkt aan de verkaveling van het terrein. Vervolgens is het bestemmingsplanprocedure opgestart. Ondertussen zijn de individuele ontwerpen van alle patiowoningen opgemaakt. 18 verschillende plattegronden, met één eenduidige uitstraling. En met de instemming van Welstand. In januari 2017 werd de omgevings-vergunning onherroepelijk.

Op 14 juli 2017 is de eerste steen gelegd door onze oudste bewoner. Eind september – precies zes maanden na de eerste spade – vieren we het hoogste punt tijdens een bijeenkomst voor alle werkers, met “pannenfriet”. In december 2017 is de ruwbouw van alle huizen klaar en wordt er gewerkt aan de afbouw. Uiteindelijk zijn de eerste woningen eind februari 2018 opgeleverd. Die opleveringen lopen door tot begin april.

Dan wordt er gestart met het woonrijp maken van Beekdael. Dit betreft onder meer de aanleg van klinkerwegen, inritten en trottoirs, alsmede het plaatsen van lantaarnpalen. Tenslotte wordt in december 2018 begonnen met de uitvoering van het groenplan voor dit gebied.

Aan buren en andere betrokkenen boden we al eerder onze excuses aan voor de overlast die door de bouw werd veroorzaakt. Daar hebben we het niet bij gelaten. Op vrijdag 20 juli sloten we met aanwonenden en belangstellenden de bouw van CPO Beekdael af met een borrel, bij de grote eik.

We hebben 3 intensieve jaren achter de rug. In deze periode waren er meer dan 30 algemene ledenvergaderingen (ALV) en net zo veel bestuursvergaderingen. Daarnaast vergaderden de acht werkgroepen talrijke keren. In de ALV is over alle belangrijke onderwerpen gesproken èn gestemd. Met als resultaat 18 prachtige, individuele woningen, toegespitst op ieders wensen.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2018-04-06

Bouwperiode van: 2017-04-03

Bouwperiode tot: 2018-04-06

Bruto vloeroppervlak: 34782

Architecten:
Willem Keeris

Architectenbureau: Keeris Architecten

Website (architectenbureau): www.keerisarchitecten.nl

Contact (e-mail): info@keerisarchitecten.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 497514480

Opdrachtgever: Vereniging CPO Beekdael

Relevante adviseurs:
Archimedes Constructeur

Aannemer:
Bouwbedrijf Van Grunsven Erp

Fotograaf: Bart Roos (Identiteam)

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)