De Fonteinkerk - Rotterdam Hillegersberg

Inleiding

Op de plek waar vanaf 1962 de Messiaskerk een beeldbepalend element in Hillegersberg vormde, staat nu dit nieuwe kerkelijk centrum de Fonteinkerk. In een tijd waarin in Nederland gemiddeld vier kerken per week gesloten worden is dat toch op zijn minst opmerkelijk.

Toelichting ontwerp

Lang proces
In het Molenlaankwartier stonden tot voor kort twee protestantse kerken. Op de plaats waar nu de nieuwe kerk staat, stond de hervormde Messiaskerk. In 2002 werd de kerk verlaten, twaalf jaar later werd deze afgebroken. Een eind verderop in de wijk staat de binnenkort af te breken Salvatorkerk
Al in maart 1999 hadden de gereformeerde kerk en de hervormde wijkgemeente
besloten om voortaan alle kerkdiensten gemeenschappelijk te houden. Op dat
moment startte ook het overleg over de keuze voor een gezamenlijk kerkgebouw. Gekozen werd voor de locatie Messiaskerk omdat die locatie centraal in de wijk ligt.

Het ontwerp
De hoofdmassa van de kerk is vormgegeven binnen de contouren van het bestemmingsplan, met onder andere verschillende bouwhoogten en een plattegrond gebaseerd op de gesloopte kerk. De wens daarbij was om één sculpturale vorm te maken waarbinnen de verschillende zalen zich bevinden.
In tegenstelling tot traditionele kerken is hier gestreefd naar een zo’n open mogelijk transparant gebouw. Enerzijds vanwege de ligging aan het water te benutten en anderzijds een zo’n toegankelijk als mogelijk gebouw te maken.
Van buiten geven grote ramen al een inkijkje in de ontmoetingsruimte. Ook de vensters in de kerkzaal zijn laag, zodat je van buiten kunt zien wat er binnen gebeurt. Het ontwerp straalt uit dat je welkom bent. Na een kleine hoge entree betreedt je een grote open ruimte. Links ligt de kerkzaal, eerst onder een lager plafond dan groots en indrukwekkend de hoogte in. Rechts ligt de ontmoetingsruimte, met in het zitgedeelte, een uitgiftebalie en de entree tot garderobe en toiletten. Een open trap leidt naar de eerste verdieping. Aan het einde van de ontmoetingsruimte is een grote zaal, die multifunctioneel te gebruiken is.
Op de 1e verdieping liggen een 5 tal kleinere zaaltjes, die voor vergaderingen of bijeenkomsten kunnen worden afgehuurd.

Een belangrijke pijler onder de ontwikkeling was het idee van hergebruik, continuïteit. De klokkentoren van de Messiaskerk met de oorspronkelijke klokken werden bewaard. De ramen van de Messiaskerk zijn van de sloop gered en weer herplaatst in de nieuwe kerk. Het hout van de banken uit de Salvatorkerk is gebruikt voor het nieuwe kerkmeubilair. Het orgel uit de Salvatorkerk is in iets verkleinde vorm teruggekomen in de Fonteinkerk.

Toelichting categorie

Ondanks dat de kerkgang terugloopt wilde het kerkbestuur met de nieuwbouw een nieuwe start maken met een kerkelijk centrum dat beter dienstbaar aan de wijk kon zijn dan mogelijk was in de Messiaskerk en de Salvatorkerk.
Eén van de drijfveren van het kerkbestuur is gelegen in het begrip verbinden en ontmoeten, om daarmee een waardevolle maatschappelijke bijdrage aan de wijk te kunnen leveren.
De nieuwe kerk moest er uit zien als een kerk en tegelijk uitnodigend zijn voor de wijk. Deze wijk is niet ruim voorzien van publieksvoorzieningen, geen kroeg, geen buurthuis. Wat de opdrachtgever wilde was een gebouw dat aantrekkelijk is voor de wijk, open.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2016-09-17

Bouwperiode van: 2015-11-01

Bouwperiode tot: 2016-09-09

Bruto vloeroppervlak: 1200

Architecten:
Guus Hiensch

Architectenbureau: WK Architecten

Website (architectenbureau): www.wkarchitecten.nl

Contact (e-mail): g.hiensch@wkarchitecten.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 703507307

Opdrachtgever: Protestantse Wijkgemeente Hillegersberg-Noord

Aannemer:
van Reisen Bouwmanagement Noordwijk

Fotograaf: Jonathan Andrew

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)