Nieuwbouw Spoedeisende Hulp Medisch Centrum Leeuwarden

Inleiding

Voor het MCL was met de nieuwbouw van de SEH een flinke kwaliteitsslag beoogd. De nieuwbouw moest meer privacy voor de patiënten betekenen, daglicht garanderen, en werkplekken bieden die recht doen aan zowel eenvoudige als hoog complexe zorg in ernstige situaties. Bovendien kon met deze ingreep de slechte zicht- en vindbaarheid aangepakt worden.

Toelichting ontwerp

De nieuwe Spoedeisende Hulp is gerealiseerd op een van de krapst denkbare plekken die op het terrein van het MCL beschikbaar was. De functionele en logistieke verbinding met het bestaande gebouw, de hoofdentree, het OK complex en de diagnostische afdelingen was cruciaal in het ontwerpproces. Naast uiteraard de verschijningsvorm, ontsluiting, bereikbaarheid en zichtbaarheid van het gebouw. Bovendien is het complex zo ontworpen dat bovenop de nu gerealiseerde laagbouw, nog drie extra lagen kunnen worden gebouwd zonder de SEH buiten werking te stellen. Alle verticale en horizontale ontsluitingen in ruimtelijke, maar ook in technische zin zijn gekoppeld aan het bestaand logistieke systeem van het ziekenhuis.

In architectonische zin was het zinvol en noodzakelijk om binnen de huidige uitstraling van het grote ziekenhuiscomplex deze post te realiseren. Genoeg geïntegreerd om er deel van uit te maken, en anderzijds genoeg afwijkend om zichtbaar te zijn als spoedpost en nachtingang binnen het enorme, wijdlopige complex. Er is een harmonisch architectuurbeeld gecreëerd dat zich voegt in het handschrift van de oorspronkelijke architect van het hoofdgebouw.

De nieuwe Spoedeisende Hulp is er op gericht de patiënt sneller en patiëntvriendelijker te kunnen helpen. Hierbij is niet alleen gedacht aan meer en andere behandelkamers en een logischere inzet van het personeel, maar ook aan de beleving van het gebouw voor personeel en patiënt. Door ruime lichte gangen, daglicht door zowel grote glazen puien als daklichten en een terughoudende maar warme kleurstelling is er een evenwichtig gastvrij gebouw ontstaan, dat bijdraagt aan de rust van de omgeving waar hoogwaardige zorg wordt verleend.

Door behandelkamers in te delen op de complexiteit van de zorgvraag én het behandelteam hieraan toe te wijzen, kunnen patiënten in de nieuwe situatie veel sneller, adequater en patiëntvriendelijker worden geholpen. Op de nieuwe SEH worden verpleegkundigen en artsen niet meer ingedeeld om in principe alle patiënten op te vangen en te behandelen, maar worden zij ingezet op de laagcomplexe, midden/hoog complexe en/of acute zone. Patiënten met laagcomplexe zorg zien in de nieuwe situatie niets meer van de patiënten met gecompliceerde zorgvragen, omdat deze aan de andere kant van de SEH via een aparte ingang door de ambulance worden binnengebracht en behandeld. Waar voorheen alle patiënten bij de centrale balie op de SEH werden ontvangen, is in de nieuwe SEH sprake van drie ingange

Toelichting categorie

Voor de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp was het van meet af aan belangrijk dat het een gastvrij, rustig, open en duidelijk gebouw moest worden. Principes van de Healing Environment zijn hierom wezenlijk onderdeel geworden van het ontwerp, waardoor het nieuwe gebouw wezenlijk bijdraagt aan het herstel van de patiënt en beleving van de bezoeker en gebruiker.

De zogenaamde ‘lopende patiënten’, worden bij binnenkomst door de secretaresse ontvangen. De SEH-verpleegkundige beoordeelt binnen 10 minuten na binnenkomst de ernst van de zorgvraag. Hiervoor zijn in de wachtkamer twee triagekamers ingericht. Na triage neemt de patiënt plaats in een wachtkamer voor patiënten met vergelijkbare urgentie. In de wachtkamer worden patiënten door middel van digitale informatieschermen op de hoogte gehouden over hun wachttijd. Bij een laagcomplexe zorgvraag hoe de patiënt niet altijd op een bed te liggen; een stoel volstaat dan prima. Dat scheelt vierkante meters en het is voor de patiënt wel zo prettig.

Patiënten met een midden/hoogcomplexe zorgvraag hebben een grotere behandelkamer nodig. Enerzijds om artsen en verpleegkundigen voldoende ruimte te bieden om goed bij de patiënt te kunnen werken, anderzijds ruimte voor familie en betrokkenen, die graag bij hun naaste willen zijn. Daarom zijn er op de nieuwe SEH vier kamers voor acute zorg ingericht. Ook is er een meekijkruimte gerealiseerd, waar vanuit artsen (in opleiding) de situatie op de acute kamer vanachter glas kunnen volgen. Zij hoeven niet langer fysiek op de acute kamer aanwezig te zijn en dit geeft meer privacy voor de patiënt, familie en betrokkenen en meer werkruimte voor de professionals.

Naast de behandelkamers voor laag-, midden- en hoogcomplexe zorg, kent de nieuwe SEH een aantal specialistische kamers, naast de ambulance-ingang. Deze zijn bedoeld voor de opvang en behandeling van slachtoffers van seksueel geweld, psychiatrische patiënten, gedetineerden onder begeleiding van politie en patiënten die mogelijk besmet zijn met gevaarlijke of besmettelijke stoffen. Geheel uit het zicht van de SEH, voor optimale privacy. En ook zijn hier twee familiekamers ingericht, direct verbonden aan een opbaarkamer.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2017-10-11

Bouwperiode van: 2016-09-05

Bouwperiode tot: 2017-07-28

Bruto vloeroppervlak: 3125

Architecten:
Harry Abels
Rob Horstman

Architectenbureau: IAA Architecten

Website (architectenbureau): www.iaa-architecten.nl

Contact (e-mail): amsterdam@iaa-architecten.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 205200080

Opdrachtgever: Medisch Centrum Leeuwarden

Relevante adviseurs:
Installatiebedrijf ITBB
Constructie ABT

Aannemer:
Bouwgroep Dijkstra Draisma Bolsward | Dokkum

Fotograaf: Laurens Kuipers

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)