Sportcentrum Rozenburg

Inleiding

Gelegen op de rand van een woonwijk en een groen ontspanningsgebied markeert het sportcentrum de dorpsentree. Bewust is geen icoon ontworpen maar een eigentijds gebouw dat zich op vanzelfsprekende wijze hecht aan de omgeving. Architectuur, interieur en landschap vormen een geheel. Dit maakt het sportcentrum tot een ‘opvallend onopvallend’ gebouw.

Toelichting ontwerp

Een optimale inpassing in de omgeving stond voorop. Dit is gerealiseerd door een integraal ontwerp van gebouw, interieur en landschap. Uitgangspunt was een alzijdig gebouw dat bovendien de entree tot Rozenburg zou markeren. Ook diende het gebouw functioneel van aard te zijn maar aanzienlijk meer dan alleen een sportcentrum. Referentie was een clubhuis voor de gemeenschap met een hoge belevingswaarde.

Sportcentrum Rozenburg is een compact, alzijdig gebouw. Op de hoeken is de bouwmassa lager waardoor het volume kleiner lijkt en beter aansluit op de omliggende bebouwing. De hoofdvorm volgt de rechthoekige opzet van de kavel. Hierdoor blijft het parkachtige karakter van de locatie behouden.

Alle gevels hebben een eigen gezicht. Daarbij wordt steeds gereageerd op de omgeving. Zo helpen de gevels grenzend aan de bestaande bebouwing om de woonwijk aantrekkelijker te maken: ze maken van de achterkant weer een voorkant. Grote gevelopeningen verlevendigen de plint van het sportcentrum. Mede gestuurd door de bestaande hoogteverschillen zijn de hoofdfuncties en de entree goed herkenbaar. Hierdoor oogt het niet als een ‘saai’ gebouw maar als een afwisselend en samenhangend geheel.

De vele doorzichten en zichtlijnen maken de omgeving (en de lucht) vanuit het gebouw optimaal ervaarbaar. Functies lopen over van binnen naar buiten. Groene lichthoven (met bomen) brengen daglicht en het groen letterlijk tot in het hart van het gebouw.

Het gebouw is eenvoudig van opzet en gerealiseerd met ‘alledaagse materialen’, geheel binnen het vooraf vastgestelde budget. De materialen zijn bijzonder waar noodzakelijk en regulier waar het kan. De hoge architectonische kwaliteit vloeit voort uit een focus op samenhang, een zorgvuldige detaillering en een extra inspanning in het ontwerptraject. Zo is voor het sportcentrum een speciale groene gevelsteen ontwikkeld. De steen sluit aan op aangrenzende bebouwing en laat het gebouw opgaan in het groen. De buitengevel is doorgezet in het interieur en geeft het complex binnen een warme uitstraling. De groene steen geeft, samen met het maatwerk meubilair, de natuurstenen zwembadperrons en de transparant gebeitste kozijnen, een geheel eigen sfeer aan het interieur. De gevelstenen zijn voorzien van een schijnvoeg waardoor (ondanks het reguliere halfsteens verband) de voegen doorlopend zijn. Samen met de verdiept gedetailleerde ramen draagt dit bij aan de sculpturaliteit van het volume.

Toelichting categorie

EEN ONTMOETINGSPLEK VAN EN VOOR DE BEWONERS VAN ROZENBURG. Het dorp Rozenburg ligt als een eiland in het Botlekgebied. De geïsoleerde ligging is mede een verklaring voor de hechte gemeenschap die zo eigen is aan het dorp. In antwoord hierop is een sportcentrum ontworpen met de karakteristieken van een clubhuis. Het gebouw biedt daarbij plaats aan (sport)voorzieningen voor de bewoners van Rozenburg en 26 verschillende verenigingen. Maar het gebouw is meer dan een sportcentrum: het is een ontmoetingsplek van en voor de bewoners van Rozenburg.

MARKERING VAN DE ENTREE TOT DE BESTAANDE GROENGORDEL EN HET DORP ROZENBURG. Het sportcentrum Rozenburg is gerealiseerd in een, tot voor kort, verwaarloosd en ongedefinieerd gebied aan de rand van het dorp met de uitstraling van een hondenuitlaatplek. Hier zijn bestaande (groene) kwaliteiten (h)erkend en als deel van het project opgefrist en versterkt. Het gebouw en het omringend landschap zijn niet los van elkaar te zien. Ze zijn integraal ontworpen en maken samen de prachtige groengordel die Rozenburg omringt (weer) openbaar toegankelijk. Daarbij vergroot het sportcentrum de herkenbaarheid (en kwaliteit) van de bestaande groengordel en markeert het de toegang hiertoe. Tevens is aan de rand van het dorp een waardige entree tot het dorp Rozenburg gerealiseerd.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2016-07-06

Bouwperiode van: 2015-03-11

Bouwperiode tot: 2016-07-07

Bruto vloeroppervlak: 5089

Architecten:
Koen van Velsen

Architectenbureau: Koen van Velsen architecten

Website (architectenbureau): www.koenvanvelsen.com

Contact (e-mail): svdh@koenvanvelsen.com

Telefoonnummer: +31 (0) 356222000

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Relevante adviseurs:
Theo Klok DWA | adviseur installaties
Pieternel Doeswijk DGMR | adviseur bouwfysica en brandveiligheid
Albert Dijkstra Goudstikker de Vries | adviseur constructie

Aannemer:
Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V. Stolwijk

Fotograaf: Rene de Wit

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)