Ver- en nieuwbouw SintLucas College Strijp-S

Inleiding

SintLucas, (v)mbo voor creatief-technische opleidingen, is gehuisvest in een combinatie van nieuw- en verbouw. Het ensemble functioneert als dynamische leeromgeving waarin gebruikers en omliggende jonge bedrijfjes elkaar makkelijk ontmoeten en samenwerken en zo samen een succesvolle creative community binnen de school creëren.

Toelichting ontwerp

SintLucas locatie Strijp-S is een transformatie met verbouw van en nieuwbouw aan het voormalige Philips Natlab waar in de laatste decennia van de vorige eeuw onder meer de compact disc en dvd zijn ontwikkeld. Deze technische en innovatieve historie past goed bij de inhoud van het onderwijs van SintLucas. Ook in de directe omgeving van de school zitten innovatieve organisaties en bedrijven in de maakindustrie. De school stelt zich actief op om deze partijen en studenten met elkaar in contact te brengen door onder andere faciliteiten, zoals een grafisch-lab en AV-montagestudio, ter beschikking te stellen van deze externe partijen. De werkplaatsen zijn bewust direct achter de glazen gevel gesitueerd
waardoor activiteiten binnen voor de buitenwereld zichtbaar zijn. Ook de publiekelijk toegankelijke tuin en de aanwezigheid van culturele ontmoetingsplaats Plaza Futura, waarmee de school intensief samenwerkt, helpen SintLucas om haar studenten een dynamische broedplaats bieden. Het ontwerp is hieraan volop dienstbaar middels een ruimtelijke opzet met een coherente aaneenschakeling van functies en interne en externe zichtbaarheid van de activiteiten.

De basisstructuur is gebaseerd op de oorspronkelijke bebouwing van twee langgerekte, tweelaagse bouwstroken met aan de noordwestzijde van iedere strook een reeks paviljoens. Aan de zuidkant zijn de stroken verbonden door een nieuw bouwblok. De ontsluiting van zowel de bestaande bouw als de hoge nieuwbouw daartussen, is georganiseerd vanuit het multifunctionele gebouwhart, dat onder meer dient als restaurant, expositieruimte en evenementenzaal. Tevens is een commerciële straat opgenomen met een op hoog niveau geoutilleerde printshop en studio’s voor fotografie en AV-montage die ook buiten lestijden voor externen toegankelijk zijn.

Voor de oriëntatie, een prikkelende, gedifferentieerde ruimtelijke beleving en ruime daglichttoetreding is veel transparantie het complex in gebracht. De glazen plintgevel strekt zich uit over de eerste twee verdiepingen van de nieuwbouw. Vanaf straatniveau krijgen zo de expositieruimte en het grafisch-lab volop aandacht. In de gevel hierboven zijn verticaal doorlopende glasstroken toegepast waardoor er verspreid over de gehele voorkant van het gebouw interactie is tussen binnen en buiten, tussen studenten en buurtbewoners. Voor studenten onderling werkt het zien van elkaars creativiteit sterk motiverend, naar buiten toe is de zichtbaarheid een gratis en mooi bewegende reclame.

Toelichting categorie

Voor SintLucas is, naast het behalen van goede leerprestaties, een naadloze aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt essentieel voor het succes. De school zegt hierover in haar missie ‘Wij hebben succes als onze leerlingen en studenten tijdens en ná SintLucas succesvol zijn’. De architectuur van de nieuwe locatie van SintLucas creëert de omgeving die opleiding en praktijk bij elkaar brengt en zo wederzijds laat floreren.

Binnen SintLucas is een optimaal binnenklimaat gerealiseerd middels voldoende frisse lucht, de juiste temperatuur en ruime daglichttoetreding. Zowel de glazen buitengevel over twee verdiepingen van de hoogbouw, de plafondhoge glasstroken op de verdiepingen daarboven als de vele glazen binnenpuien in de gehele school brengen het daglicht tot diep in de leslokalen en verblijfsruimten. Zo schept het binnenklimaat een stimulerende leeromgeving. Tegelijkertijd maakt al het glas de creativiteit en bedrijvigheid zichtbaar en zorgt zo voor een positieve wisselwerking tussen studenten onderling. Het ontwerp sluit daarmee maximaal aan op het motto van SintLucas ‘Zien leren doet leren’. In het multifunctionele centrale hart van de school ontmoeten mbo, vmbo en alle andere gebruikers elkaar voor een breed scala aan activiteiten waarmee de creatieve kruisbestuiving verder aangemoedigd. Hier is de beoogde creative community tastbaar en gonst het van de bedrijvigheid.

De verschillende leeromgevingen zijn afhankelijk van de concentratiebehoeften zorgvuldig in het gebouw ingepast. Grenzend aan het atrium liggen de actievere praktijklokalen, terwijl de rustigere theorielokalen aan de tuin zijn gesitueerd. Voor zowel de nieuwbouwtoren als de monumentale oudbouw met zijn stringente verhoudingen zijn modulaire klaslokalen ontwikkeld van bijna 8x8 meter, die in te richten zijn met een diversiteit aan lesopstellingen. De zichtlijnen langs de lokalen zijn zo lang mogelijk gehouden en richten zich naar het licht voor een prettige en logische navigatie.

De heldere opbouw, goed navigeerbare verkeersruimten, glazen puien, lange zichtlijnen en royale daglichtinval scheppen samen een hoge mate van sociale veiligheid. Deze beschermende situatie stimuleert studenten in hun bewegingsvrijheid en ruimte om te experimenteren, en is essentieel om te kunnen excelleren. Het is juist deze wil om het beste uit jezelf te halen die SintLucas expliciet in haar doelstelling benoemt om bij de top 5 van Nederlandse scholen te behoren.

Colofon

Datum van ingebruikname: 2016-08-01

Bouwperiode van: 2015-01-01

Bouwperiode tot: 2016-08-01

Bruto vloeroppervlak: 16252

Architecten:
Ronald Schleurholts
Jan Houtekamer
Hugo Stevens
Peter van de Heuvel

Architectenbureau: architectenbureau cepezed b.v

Website (architectenbureau): www.cepezed.nl

Contact (e-mail): edwin.van.de.velde@cepezed.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 152150000

Opdrachtgever: SintLucas Eindhoven

Relevante adviseurs:
Constructie Arup
Installatie Arup
Verlichting Arup
Bestekschrijver Multical
Directievoering Laride

Aannemer:
Bouwgroep Moonen Drijvers Den Bosch

Fotograaf: Leon van Woerkom Jannes Linders Joep Jacobs .

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)