7 vragen aan… Ferdi Licher

Ferdi Licher is directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Hij is verantwoordelijk voor de bouwregelgeving en bouwkwaliteit, en voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Daarnaast houdt hij zich bezig met de transitie naar aardgasvrije wijken, met vergaande verduurzaming van alle gebouwen in Nederland, met circulair en klimaat adaptief bouwen en met innovatie in de bouw.

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met BNA Beste Gebouw van het Jaar?
Ik hoop dat het beste anno 2019 de nieuwe standaard kan worden voor wat we komende jaren in Nederland gaan bouwen. De grote bouw- en verduurzamingsopgave in de komende decennia biedt een schitterende kans voor een sprong in kwaliteit, toegankelijkheid, circulariteit en duurzaamheid. De verkiezing van het Beste Gebouw is een zoektocht naar inspiratie en nieuwe meesters, waarvan anderen kunnen leren.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd?
De categorie Particuliere woonbeleving. En dan vooral de betaalbaarheid, het comfort en de uitstraling van het nieuwe duurzame wonen. We gaan aardgasvrije woningen en wijken bouwen voor iedereen met grote en kleine beurs. Ik ben benieuwd welke nieuwe inzichten en concepten er worden gerealiseerd, en hoe die worden beleefd.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2019?
Een goede architect weet de nieuwe eisen van duurzaamheid, toegankelijkheid en circulariteit te vertalen in een nieuwe woonstandaard voor de toekomst. Een standaard die breed toegepast kan worden. Dat is op zich al een complexe opgave. De meerwaarde van de architect is ook het lezen van de tijdgeest en het vertalen van de nieuwe eisen in nieuwe stijlen en vormen die mensen aanspreekt en uitnodigt. In dat opzicht geven architecten een fysieke vorm aan de sociale en culturele veranderingen in onze samenleving.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
De veranderende demografie, de klimaatverandering en de digitalisering. Maar ook aan het vinden van nieuwe balans en variatie in individuele expressie en vrijheid, en sociale verbinding en inclusie.

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium?
Zeker!

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap?
Helderheid over de doelen, vrijheidsgraden in de uitvoering.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
Nederlandse architectuur is ingebed in het Nederlandse landschap, de Nederlandse leef- en werkgewoonten en het Nederlandse klimaat. Weinig zon, veel regen en een sober volk.
De omgeving en context in meeste brede zin van het woord leidt uiteraard tot verschillen tussen landen. De Nederlandse architectuur mag daar wat mij betreft meer los van komen. De demografie en het klimaat veranderen, de welvaart neemt toe. Het zou mooi zijn als de rijkgeschakeerde samenleving ook in de variatie van de Nederlandse architectuur echt goed zichtbaar wordt.

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)