5 vragen aan.. Harry Abels

Harry Abels, architect-directeur bij IAA Architecten, is één van de zes juryleden van Beste Gebouw van het Jaar 2017. BNA stelde hem vijf vragen om te zien hoe hij tegen architectuur aankijkt.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2017?
De architect moet vertrouwenspersoon van de opdrachtgever zijn en kunnen adviseren over de volle breedte van het vak; we moeten terug naar een stevige band tussen architect en opdrachtgever, waarbij de architect laat zien dat hij met veel vakkennis de opdrachtgever in alles kan bijstaan.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
We moeten rekening houden met een verlies van imago en een wegzakken van het geloof in de noodzaak van de inschakeling van een architect in de volle breedte van het vak.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap? 
Dat de opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid neemt voor een kwalitatief goede en doordachte opdracht. En dat in het verlengde hiervan een zorgvuldig proces wordt doorlopen om voor een goed budget een goed gebouw gerealiseerd te krijgen.

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. 
Terecht criterium?
Zeer terecht, we hebben wel degelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid – vastgelegd in de regels van de BNA – naast het feit dat we natuurlijk loyaal moeten zijn naar onze opdrachtgever, patroon, dat evenwicht bepaalt bijna altijd ons spanningsveld.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
Dat is moeilijk, echt Nederlandse architectuur valt hooguit te linken aan ons architectuurverleden. Overigens zijn we wel echt Europees geworden en dat is al een uitspraak op zichzelf. In Azië bijvoorbeeld wordt anders ontworpen. We kennen in Nederland wel de waardering voor pragmatisme, op een wijze die je elders in de wereld zelden tegenkomt.

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)