7 vragen aan… Chantal Schoenmakers

Chantal Schoenmakers (1983) was in 2017 genomineerd voor de ARC17 Young Talent Award en in 2018 was zij één van de finalisten van het Next Step Program voor jonge architecten. Schoenmakers is medeoprichter van design- en architectuurstudio IWT, ze studeerde af als interieurarchitect, waarna zij twee jaar werkzaam was bij MVRDV.

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met BNA Beste Gebouw van het Jaar?
Een erkenning van zowel vakgenoten als mogelijke projectpartners is een aangename aanvulling op een project na realisatie, waar vele maanden, jaren van onbedwingbare ambitie aan vooraf is gegaan.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd?
Leefbaarheid en Sociale Cohesie, zodra een gebouw op een oprechte, authentieke manier reageert op zijn directe leefomgeving en bijzondere sociale interacties stimuleert, kan een hele inspirerende plek ontstaan.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2019?
Ik denk dat de architect als bemiddelaar tussen programmatische en maatschappelijke uitdagingen van grote meerwaarde is voor onze sterk veranderende samenleving. Daarnaast zou ik graag zien dat wij niet de oorspronkelijke waarden van de architectuur vergeten – die we in Nederland steeds meer uit het oog lijken te verliezen – zoals generositeit, contextuele inpassing en tactiliteit.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
Als samenleving, en dus de architectuurwereld, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen, en actief bijdragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als samenleving energie positief worden? Kunnen we leven met onze natuur, in plaats van naast onze natuur? Hoe kunnen we steden op een interessante manier verdichten? Hoe kunnen we beter omgaan met gentrification? Hoe zorgen we ervoor dat wij een inclusieve samenleving kunnen behouden, en waar nodig: versterken?

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium?
Jazeker, zie vraag hiervoor.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap?
Waardering voor de professionaliteit van de architect, nieuwe paden durven te bewandelen en begrip hebben voor de wereld waarin wij ons in de toekomst gaan bevinden.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
De Nederlandse architectuur is innovatief op het gebied van programmering en planning, maar – naar mijn idee – laat de Nederlandse architectuur steken vallen op het gebied van erkenning voor het vakmanschap, en daarmee het besef dat ambacht en tactiliteit onze dagelijkse omgeving kan verrijken. Daarvoor zou ik willen verwijzen naar onze collega’s in Belgie waar Machteld Stuhlmacher onlangs een mooi pleidooi over heeft gegeven tijdens de architectuurconferentie: ‘The Next Power of Dutch Architecture: A Change of Perspective’.

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)