7 vragen aan… Louise Vet

Louise Vet, de juryvoorzitter van Beste Gebouw van het Jaar 2018. Zij is directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen Universiteit. De BNA stelde haar 7 vragen om erachter te komen hoe zij over architectuur denkt. 

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met Beste Gebouw van het Jaar?
Om aandacht te krijgen voor het inspirerende bewijs dat duurzaam bouwen prachtig, innovatief en haalbaar is. En met duurzaam bedoel ik dan niet alleen maar energetisch verantwoord. Ook circulariteit is van belang. Waar komen de grondstoffen vandaan, zijn er duurzame materialen gebruikt en kunnen die weer hoogwaardig hergebruikt worden in de toekomst? En een derde criterium, dat dikwijls vergeten wordt, is de meerwaarde voor de omgeving. Een gebouw moet te gast zijn in een landschap dat ook wordt bewoond door allerlei andere soorten op deze planeet. Hoe wordt daar rekening mee gehouden? Biodiversiteit kan op allerlei manieren integraal worden bevorderd in plaats van vernietigd. Dat alles tezamen is duurzaam bouwen zoals we bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in 2011 hebben laten zien.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd?
Leefbaarheid en Sociale cohesie. En dan kijk ik dus verder dan leefbaarheid voor- en sociale cohesie tussen mensen…

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2018?
Moderne architecten moeten niet alleen kennis van zaken hebben van de allernieuwste innovaties en technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaam, circulair en natuur-inclusief bouwen, ze moeten deze kennis ook durven toepassen, de opdrachtgever ermee inspireren en de bouwers ermee uitdagen en ervan overtuigen dat het echt wel kan!

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
Het wordt steeds duidelijker dat onze grondstoffen opraken. Circulariteit en hoogwaardig behoud van grondstoffen wordt dus de norm, niet de uitzondering. Materialen paspoort, lease in plaats van eigenaarschap, werken met innovatieve duurzame materialen en technieken die nog niet altijd uitgekristalliseerd zijn. Daarnaast is er de noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat, vooral in steden. Ook daarbij speelt groen – biodiversiteit – in, op en rondom gebouwen een heel belangrijke rol. Een integrale benadering van alle duurzaamheidselementen in ontwerp en uitvoering wordt noodzakelijk.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap?
Visie op wat je wilt en deze volharden door inspireren en betrokkenheid bij het hele proces. Vanaf het begin bouwen aan een harmonieuze samenwerking met architect en uitvoerders.

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium? 
Uiteraard, een gebouw is er niet alleen voor de gebruikers. Zoals ik al zei, het is te gast in een landschap en onderdeel van een samenleving van mensen en andere levende organismen in een ecosysteem. Een gebouw heeft altijd impact op haar omgeving. Doel is deze impact in allerlei opzichten positief te laten zijn.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
Moeilijke vraag. Ik denk – of hoop – dat we nu in een tijdperk van transitie zitten op weg naar een veel creatievere en innovatievere architectuur, waar duurzaamheid niet meer het sausje is maar in het DNA van de opdracht en de uitvoering zit. Tot nu toe vind ik de meerderheid van de Nederlandse architectuur veel te weinig gedurfd, te behoudend, te risicomijdend en nog lang niet duurzaam. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Als we in deze metropool, want dat is Nederland als geheel natuurlijk, in staat zijn om prachtige architectuur te verbinden met een gezonde leefomgeving, toename van biodiversiteit en sociale cohesie, dan hebben we zelfs een fantastisch exportproduct.

 

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)