7 vragen aan… Meindert Smallenbroek

Meindert Smallenbroek is al bijna 25 jaar Rijksambtenaar bij verschillende Haagse ministeries. Hij is zes jaar directeur Bouwen geweest bij het ministerie van VROM en daarna BZK, en is nu bijna drie jaar directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).  De BNA stelde hem 7 vragen om erachter te komen hoe hij over architectuur denkt.

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met Beste Gebouw van het Jaar?  
In Nederland worden ieder jaar mooie en helaas ook minder mooie gebouwen gebouwd of verbouwd. En net als met bakkers heb je goede en minder goede architecten. Daarom is het belangrijk om jaarlijks te bepalen wat in Nederland als beste gebouw wordt gezien, zodat de kwaliteit van de gebouwen in de toekomst nog verder omhoog gaat.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd? 
Heel flauw wellicht, maar naar alle vier. Want alle vier de categorieën bevatten de elementen waar een goed gebouw aan moet voldoen. Om te beginnen prettig voor de gebruiker, nu en in de toekomst, goed passend in de omgeving, een bijdrage leverend aan de leefbaarheid in de omgeving waar het gebouw staat en het gebouw mag dan ook nog een mooi en bijzonder zijn. En zo’n gebouw moet dan ook nog een duurzaam gebouw zijn, met gebruik van het begrip duurzaam in de meest brede context die je je maar kan voorstellen.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2018? 
Een hedendaagse architect moet iemand zijn die zich verantwoordelijk voelt voor het maken van een mooi, gebruikersvriendelijk en duurzaam gebouw. De architect moet niet alleen bezig zijn met het ontwerp van het gebouw, maar ook met de realisatie ervan. En ervoor zorgen dat toekomstige gebruikers vanaf het begin bij het ontwerp betrokken worden.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
Gebouwen zijn oneindig veel ingewikkelder dan vroeger, met name door de gestelde duurzaamheidseisen. Tegelijk zijn veel dingen nog hetzelfde. Voor architecten is het belangrijk om weer goed te luisteren naar de opdrachtgever en vooral de gebruiker van een gebouw, en daar naar te handelen.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap? 
Een goede opdrachtgever weet wat hij of zij wil. Dus waar het gebouw voor moet worden gebruikt, zowel nu als het liefst ook in de toekomst. Een goede opdrachtgever kent de gebruiker van een gebouw dus goed, en handelt daar naar.

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium? 
Dit is een heel terecht en een heel belangrijk criterium, en wat mij betreft ook het belangrijkste criterium.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe? 
Heel kort door de bocht: de Nederlandse architectuur is waar het gaat om de gebouwen heel erg goed, en waar het gaat om de inpassingen van deze gebouwen in de omgeving vaak nogal gebrekkig.

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)