7 vragen aan… Renske van der Stoep

Renske van der Stoep (1974) startte onlangs haar eigen architectenbureau ROFFAA, daarvoor was zij o.m. werkzaam bij MVRDV, Inbo en was zij Partner bij KCAP Architects & Planners. Daarnaast is ze sinds juni 2018 ook Hoofd van het Masterprogramma Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met BNA Beste Gebouw van het Jaar?
Ik vind dat we elkaar als architecten zoveel mogelijk moeten inspireren en uitdagen. Meedoen aan een oproep Beste Gebouw van het jaar draagt daar aan bij. Er kan gediscussieerd worden over gebouwen, trends ontdekt worden, dingen de volgende keer beter doen, ook doen, niet meer doen. Juist deze aandacht voor opgeleverde gebouwen is onderdeel van de innovatie en evolutie waar we naar op zoek moeten met elkaar.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd?
Leefbaarheid en sociale cohesie vind ik een interessante categorie, vooral als blijkt dat de architectonisch middelen die ingezet zijn door de ontwerpers deze cohesie versterkt of hiertoe aanzet.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2019?
Ik vind dat we als architecten een verantwoordelijkheid hebben met oplossingen te komen die bijdragen aan een slimmere branche. Slimmer in de zin dat we op ecologisch vlak een enorme footprint hebben die minder kan en moet, wat economisch ook iets op kan leveren. In potentie een echte win-win situatie.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
De bouwprijzen zijn op dit moment enorm hoog ook is er schaarste in bouwvakkers, dit beïnvloed onze ontwerpen, hoe tekent dit zich af in de recent opgeleverde gebouwen en hoe is daarmee omgegaan?

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium?
Zeker, uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van onze leefomgeving. architectuur is een middel daar positief aan bij te dragen, een heel belangrijk middel.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap?
Bereid zijn het experiment aan te gaan en open te staan voor innovatie, architecten daarentegen zullen zich ook moeten inleven in de belangen en risico’s van een opdrachtgever. Door dit samen te doen houd je elkaar scherp en kunnen we echt stappen maken.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
Ik denk dat we ons wereldwijd nog steeds onderscheiden als vernieuwend, maar echte goede Nederlandse architectuur heeft natuurlijk internationale allure!

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)