7 vragen aan.. Tim van der Grinten

Tim van der Grinten, eigenaar van architectenbureau Moodbuilders en medeoprichter van Enversed waarin hij virtual reality-ervaringen ontwerpt voor bouw, gezondheidszorg, entertainment en trainingstoepassingen. De BNA stelde hem 7 vragen om erachter te komen hoe hij over architectuur denkt. 

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met Beste Gebouw van het Jaar?
Ik zou meedoen als ik het geloof had dat een door mij ontworpen gebouw andere opdrachtgevers, ontwerpers of gebruikers zou kunnen inspireren. Ja, het kan toch wel! Deze inspiratiefunctie kan anderen weer de energie geven om door te zetten met hun plannen. Daarnaast is het een mooie manier om je eigen specialisme in bepaald gebouwtype naar voren te laten komen.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd?
Leefbaarheid en sociale cohesie hebben mij altijd geïnteresseerd. Gebouwen die niet enkel de gebruiker dienen, maar ook een meerwaarde zijn voor de openbare ruimte, de stad en omringende bewoners laten de verbindende kracht van architectuur zien. Iets wat eigenlijk in elke periode ontzettend belangrijk is geweest en ook altijd zal zijn. Als er een categorie productontwikkeling zou zijn, zou ik hier ook erg in geïnteresseerd zijn.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2017?
Een architect is naar mijn gevoel een duizendpoot in een tijd waarin vakgroepen steeds specialistischer worden. Het is een verbinder die de taal kan begrijpen én vertalen van zowel de klant, de BIMtekenaar, de installateur enz. Het is een van de weinige beroepen waarin naar mijn idee inleving in de ander, centraal zou moeten staan. Door deze rol op te pakken, is het voor architecten ook mogelijk om hun kennis en visies in te zetten op méér dan alleen gebouwen. Er is namelijk in vrijwel elk vakgebied behoefte aan mensen die een idee kunnen vertalen, kunnen vormen én met een visie kunnen laden. De architect anno 2017 zou volgens mij een drijvende kracht achter de vooruitgang & innovatie in de bouw moeten zijn.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
Op de korte termijn met name het hele energievraagstuk én het omarmen van architectonische productontwikkeling. Op de lange termijn de exponentiële technologieën die de komende decennia op ons pad komen gaan een grote impact hebben op de manier waarop wij wonen, werken en ontmoeten. Van ‘the internet of things’ tot virtual en met name mixed reality. Als deze systemen gekoppeld worden aan gebouw specifieke A.I.-systemen zoals Cortana en Sire, ontstaat er een gemixte realiteit. Dit gaat veel nieuwe ontwerpuitdagingen opleveren. Gebouwen zullen steeds technischer worden, maar dit maakt goed ontwerp juist heel zo belangrijk. Daarnaast denk ik dat het moment van ontwerp en het moment van visualisatie van dit ontwerp, naar één activiteit gaat verschuiven. Denk hierbij aan virtuele ontwerpruimtes, waarin je samen met de klant een ontwerpsessie uitvoert. Dit is voor de architect een kans om het ontwerpproces een gezamenlijke activiteit te maken.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap?
De durf om te innoveren, om een gekozen visie door te zetten en te realiseren. Een goede opdrachtgever is naar mijn idee een actieve sparringpartner een specialist in zijn of haar vak waarmee je als architect boven je eigen ideeën uit kan stijgen.

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium?
Zeker weten, architectuur is niet alleen een weerspiegeling van onze samenleving, maar heeft ook impact op alles in haar omgeving.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
Ik denk dat de Nederlandse architectuur – in Nederland zelf – mede dankzij wetgeving, een wereld is waarin échte uitschieters in positieve en negatieve zin vaak afgevlakt worden. Innovatieve projecten die de randen van het mogelijke opzoeken worden vaak teruggeschroefd naar een getemperde vorm, terwijl projecten die veel kwaliteit missen meestal een opwaardering moeten krijgen om doorgang te vinden. Dit beeld is wel aan het veranderen, ik voel in de laatste jaren wel dat kwaliteit in architectuur steeds meer gewaardeerd wordt én aandacht krijgt.

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)