7 vragen aan… Titia Luiten

Titia Luiten, zij startte haar loopbaan bij JHK Architecten en werd daar in 2006 partner. Haar werkterrein is gericht op het vormgeven van complexe onderwijs-, research- en werkomgevingen voor een breed scala aan opdrachtgevers. De BNA stelde haar 7 vragen om erachter te komen hoe zij over architectuur denkt. 

Wat zou jouw reden zijn om mee te doen met Beste Gebouw van het Jaar?
Door mee te doen kun je een bijdrage leveren aan het debat over kwaliteit, verduurzaming en meerwaarde van ons vak op een breder podium. Maar ook is het waardevol om elk jaar te zien op hoe al die projecten zich verhouden tot de tijd waarin ze zijn ontstaan.

Naar welke categorie ben je vooral benieuwd?
Ik kijk uit naar de categorie ‘Stimulerende omgevingen’. In deze categorie gaat het over de volle breedte van het vak en de impact die gebouwen kunnen maken op het dagelijks leven van mensen. Dit is een aspect dat veel raakvlakken heeft met andere vakgebieden zoals psychologie. Juist hier liggen de kansen om de meerwaarde van de architect te tonen aan een breder publiek.

Welke meerwaarde dient een architect te hebben anno 2018?
Architecten zullen meer dan ooit in staat moeten zijn om technologische ontwikkelingen en verduurzaming te verbinden aan maatschappelijke behoeften. Een visie op de levensduur van onze gebouwde omgeving is daarbij essentieel.

Wat zijn de ontwikkelingen in de architectuur waar we rekening mee moeten houden?
Wij putten de wereld uit door het gebruik van grondstoffen. Circulariteit wordt steeds belangrijker en dat gaat zeker impact hebben op de totstandkoming, verschijning en uitstraling van onze gebouwen.

Wat kenmerkt goed opdrachtgeverschap?
Een goede opdrachtgever stelt een doordachte vraag, geeft ruimte aan specialisten en kijkt verder dan de dag van vandaag. Hij/zij is zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwaliteit te realiseren voor de lange termijn. Daarbij hoort een passende mix van ambitie, lef en realisme.

De jury let bij het nomineren op de meerwaarde voor gebruikers en maatschappij. Terecht criterium? 
Een volkomen terecht criterium, de meerwaarde van ons vakgebied laat zich immers grotendeels bepalen door de impact van een gebouw op zijn omgeving. Dit criterium is bovendien breed toepasbaar: van de kleinschaligheid van de menselijke maat tot aan grootstedelijke impact.

Is Nederlandse architectuur te typeren en zo ja: hoe?
Door de diversiteit in de Nederlandse architectuur zou ik deze vooral willen typeren als pragmatisch en rijk van context. Dat is bijvoorbeeld te zien in de omgang van architecten met de relatie tussen oud en nieuw, gestimuleerd door de toename van herontwikkelingsopgaven.

 

Inloggen op
Gebouw van het jaar

Wachtwoord vergeten?
Registreren (Sluiten)